Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego www.emanuelberg.com/pl jest „Kent” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Nowodworcowa 23, 81-581 Gdynia, NIP: 586-216-38-43, Regon: 220178176,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249763, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł (zwana dalej również „Spółką”).

 2. Kontakt

  Bezpośredni kontakt dotyczący danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: dpo-kent@emanuelberg.com.

 3. Dane osobowe i prywatność

  Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

  1. świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym www.emanuelberg.com/pl, nieodpłatnych usług Formularza Kontaktowego i funkcji Powiadom Znajomego oraz udostępnienia usługi składania zamówień na produkty oferowane w Sklepie internetowym www.emanuelberg.com/pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie internetowym www.emanuelberg.com/pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki - marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia Zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym www.emanuelberg.com/pl.

  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

  W procesie przetwarzania danych osobowych stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 4. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami danych osobowych są:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Sklepu internetowego www.emanuelberg.com/pl oraz hostingodawca,
  2. osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność firmy,
  3. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  4. serwis Dotpay.pl należący do firmy Dotpay Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługi płatności online,
  5. biuro księgowe,
  6. podmiot zapewniający system mailingowy.
 5. Uprawnienia użytkownika

  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Cookies (Ciasteczka)

  Serwis www.emanuelberg.com/pl korzysta z tzw. plików Cookies (Ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają użytkownikowi m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu. Pliki Cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzeń. Ciasteczka wykorzystywane są w celu statystycznym, marketingowym oraz w celu udostępniania funkcji serwisu. Korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki Cookies, a także zablokować wykorzystanie ich w przyszłości.

  Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami Cookies, należy skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się, wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

  Jeśli pliki Cookies nie zostaną wyłączone, oznacza to, że użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

 7. Kontakt z administratorem

  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji - pod adresem e-mail: dpo-kent@emanuelberg.com. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.